" /> Privatlivspolitik | Silkeborg Teater
Velkommen i det levende teater!
Foto af fortæppe
Silkeborg Teater
 • © 2022 Silkeborg Teater Kontakt os 0

Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Retningslinjer pr. 25.05.2018
Silkeborg Teater's dataansvar

Den 25. maj 2018 trådte EU’s nye databeskyttelsesforordning i kraft. Forordningen indeholder retningslinjer for, hvordan organisationer og virksomheder må behandle personlige data.
Silkeborg Teater behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine persondata og sikrer en korrekt og gennemsigtig behandling.
Grundlæggende behandler vi kun persondata til bestemte formål (se pkt. 4) og ud fra berettigede (legitime) interesser (se pkt. 5). Vi behandler kun persondata, der er relevante og nødvendige for opfyldelsen af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige (se pkt. 8).

Kontaktoplysninger p den dataansvarlige
Silkeborg Teater er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Niels P.F.Sørensen
Adresse: Håndværkervej 87, 8600 Silkeborg
CVR: 26 96 16 53 Telefonnr.: 40187743 Mail: info@silkeborg-teater.dk Hjemmeside: www.silkeborgteater.dk

Behandling af persondata
Vi behandler følgende persondata:
1) Medlemsdata:
2) Data om bestyrelse og medarbejdere:

3. Herfra får vi data

Normalt får vi data fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
 • Læs Billetten A/S’s persondatapolitik.

 • 4. Foreningens formål med behandling af dine persondata
  Vi behandler dine persondata til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:
  1) Formål med behandling af medlemsdata:
  2) Formål med behandling af data om bestyrelse og medarbejdere:

  5. Vi behandler kun persondata ud fra legitime interesser
  I det omfang vi behandler dine medlemsdata p baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:  6. Samtykke

  Oftest vil vores behandling af dine persondata basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
  Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

  7. Videregivelse af dine persondata
  Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.
  8. Opbevaring og sletning af dine persondata
  Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine persondata som medlem af foreningen, som bestyrelsesmedlem eller som lønnet medarbejder.
  Interessenter:
  Vi opbevarer dine data, f.eks. med henblik på udsendelse af nyhedsbreve og andre tilbud fra foreningen.
  Du kan til enhver tid bede om at få slettet dine data. Dette kan som oftest ske ved at markere Nej tak! i vore elektroniske meddelelser eller ved fremsendelse af mail til info@silkeborg- eaterkreds.dk
  Medlemmer:
  Vi vil opbevare dine persondata i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
  Ulønnede bestyrelsesmedlemmer/ulønnede medarbejdere:
  Vi vil opbevare dine persondata i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
  Lønnede medarbejdere:
  Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

  9. Dine rettigheder
  Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler persondata om dig:
  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
  Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i s
  å̊ fald ændringer eller sletning så̊ hurtigt som muligt.
  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

  10. Revision af privatlivspolitikken
  Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig p vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

  Udarbejdet af Silkeborg Teater
  Sidst ændret den 25.05.2018